Kroki Nautika d.o.o. | Jabukovac 16a | 10000 Zagreb
  • Email: kroki@kroki.hr
  • +385 (0)1 48 34 608
  • +385 (0)1 48 34 609
  •  +385 (0)91 22 02 582
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

PricesSail boat

Model Berths Security deposit
1.1.-21.4.23
22.4.-28.4.23
29.4.-5.5.23
6.5.-12.5.23
13.5.-19.5.23
20.5.-26.5.23
27.5.-2.6.23
3.6.-9.6.23
10.6.-16.6.23
17.6.-23.6.23
24.6.-30.6.23
1.7.-7.7.23
8.7.-14.7.23
15.7.-21.7.23
22.7.-28.7.23
29.7.-4.8.23
5.8.-11.8.23
12.8.-18.8.23
19.8.-25.8.23
26.8.-1.9.23
2.9.-8.9.23
9.9.-15.9.23
16.9.-22.9.23
23.9.-29.9.23
30.9.23 >
Bavaria C 38 6 1,500.00 € 1,800.00 € 2,100.00 € 2,100.00 € 2,100.00 € 2,300.00 € 2,500.00 € 2,900.00 € 3,100.00 € 3,250.00 € 3,300.00 € 3,600.00 € 3,700.00 € 3,900.00 € 4,100.00 € 4,100.00 € 4,100.00 € 4,000.00 € 3,900.00 € 3,800.00 € 3,400.00 € 3,200.00 € 3,000.00 € 2,700.00 € 2,100.00 € 1,900.00 €
Bavaria C 42 6 2,000.00 € 1,900.00 € 2,300.00 € 2,300.00 € 2,300.00 € 2,600.00 € 2,800.00 € 3,100.00 € 3,350.00 € 3,500.00 € 3,600.00 € 3,900.00 € 4,000.00 € 4,200.00 € 4,400.00 € 4,400.00 € 4,400.00 € 4,300.00 € 4,250.00 € 4,100.00 € 3,700.00 € 3,400.00 € 3,200.00 € 2,900.00 € 2,500.00 € 2,100.00 €
Bavaria Cruiser 33 6 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,100.00 € 1,100.00 € 1,200.00 € 1,600.00 € 1,650.00 € 1,800.00 € 2,000.00 € 2,100.00 € 2,300.00 € 2,400.00 € 2,400.00 € 2,450.00 € 2,450.00 € 2,450.00 € 2,450.00 € 2,350.00 € 2,350.00 € 2,050.00 € 1,850.00 € 1,750.00 € 1,450.00 € 1,350.00 € 1,100.00 €
Bavaria Cruiser 34 5 1,000.00 € 1,100.00 € 1,100.00 € 1,100.00 € 1,300.00 € 1,450.00 € 1,750.00 € 1,850.00 € 2,000.00 € 2,200.00 € 2,300.00 € 2,500.00 € 2,600.00 € 2,600.00 € 2,700.00 € 2,700.00 € 2,700.00 € 2,700.00 € 2,600.00 € 2,600.00 € 2,300.00 € 2,100.00 € 2,000.00 € 1,650.00 € 1,550.00 € 1,200.00 €
Bavaria Cruiser 34 5 1,000.00 € 1,100.00 € 1,100.00 € 1,100.00 € 1,300.00 € 1,450.00 € 1,750.00 € 1,850.00 € 2,000.00 € 2,200.00 € 2,300.00 € 2,500.00 € 2,600.00 € 2,600.00 € 2,700.00 € 2,700.00 € 2,700.00 € 2,700.00 € 2,600.00 € 2,600.00 € 2,300.00 € 2,100.00 € 2,000.00 € 1,650.00 € 1,550.00 € 1,200.00 €
Bavaria Cruiser 37 7 1,500.00 € 1,400.00 € 1,550.00 € 1,550.00 € 1,650.00 € 1,900.00 € 2,050.00 € 2,200.00 € 2,450.00 € 2,550.00 € 2,650.00 € 2,750.00 € 2,850.00 € 2,900.00 € 3,050.00 € 3,050.00 € 3,150.00 € 3,050.00 € 3,000.00 € 2,950.00 € 2,700.00 € 2,600.00 € 2,500.00 € 2,250.00 € 2,000.00 € 1,700.00 €
Bavaria Cruiser 37 7 1,500.00 € 1,350.00 € 1,500.00 € 1,500.00 € 1,600.00 € 1,850.00 € 2,000.00 € 2,150.00 € 2,400.00 € 2,500.00 € 2,600.00 € 2,700.00 € 2,800.00 € 2,850.00 € 3,000.00 € 3,000.00 € 3,100.00 € 3,000.00 € 2,950.00 € 2,900.00 € 2,650.00 € 2,550.00 € 2,450.00 € 2,200.00 € 1,950.00 € 1,650.00 €
Bavaria Cruiser 37 7 1,500.00 € 1,300.00 € 1,350.00 € 1,350.00 € 1,550.00 € 1,800.00 € 1,950.00 € 2,100.00 € 2,300.00 € 2,450.00 € 2,550.00 € 2,650.00 € 2,750.00 € 2,800.00 € 2,950.00 € 2,950.00 € 3,050.00 € 2,950.00 € 2,900.00 € 2,850.00 € 2,600.00 € 2,500.00 € 2,400.00 € 2,150.00 € 1,900.00 € 1,600.00 €
Bavaria Cruiser 41 7 1,500.00 € 1,500.00 € 1,600.00 € 1,750.00 € 1,750.00 € 1,750.00 € 2,300.00 € 2,650.00 € 2,750.00 € 2,900.00 € 3,000.00 € 3,350.00 € 3,450.00 € 3,450.00 € 3,750.00 € 3,750.00 € 3,750.00 € 3,550.00 € 3,550.00 € 3,250.00 € 3,100.00 € 2,850.00 € 2,700.00 € 2,450.00 € 1,900.00 € 1,700.00 €
Bavaria Cruiser 41 7 1,500.00 € 1,600.00 € 1,700.00 € 1,800.00 € 1,850.00 € 1,900.00 € 2,400.00 € 2,700.00 € 2,800.00 € 3,050.00 € 3,100.00 € 3,450.00 € 3,500.00 € 3,500.00 € 3,850.00 € 3,850.00 € 3,800.00 € 3,650.00 € 3,650.00 € 3,350.00 € 3,200.00 € 2,950.00 € 2,750.00 € 2,500.00 € 1,950.00 € 1,800.00 €
Bavaria Cruiser 46 9 2,000.00 € 2,100.00 € 2,100.00 € 2,300.00 € 2,400.00 € 3,000.00 € 3,300.00 € 3,700.00 € 3,900.00 € 3,900.00 € 4,100.00 € 4,450.00 € 4,700.00 € 4,900.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 4,700.00 € 4,450.00 € 4,300.00 € 4,000.00 € 3,700.00 € 3,000.00 € 2,500.00 €
Bavaria Cruiser 46 9 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,100.00 € 2,300.00 € 2,800.00 € 3,100.00 € 3,400.00 € 3,600.00 € 3,700.00 € 4,000.00 € 4,300.00 € 4,400.00 € 4,600.00 € 4,800.00 € 4,800.00 € 4,800.00 € 4,700.00 € 4,650.00 € 4,400.00 € 4,000.00 € 3,900.00 € 3,600.00 € 3,200.00 € 2,700.00 € 2,300.00 €
Bavaria Cruiser 51 11 2,000.00 € 2,400.00 € 2,900.00 € 3,100.00 € 3,300.00 € 3,700.00 € 4,000.00 € 4,400.00 € 4,600.00 € 4,900.00 € 5,200.00 € 5,200.00 € 5,300.00 € 5,600.00 € 5,800.00 € 5,900.00 € 6,000.00 € 6,100.00 € 5,900.00 € 5,600.00 € 5,300.00 € 5,100.00 € 4,800.00 € 4,200.00 € 3,300.00 € 3,000.00 €
Oceanis 41.1 8 1,500.00 € 1,500.00 € 1,600.00 € 1,750.00 € 1,750.00 € 1,750.00 € 2,300.00 € 2,650.00 € 2,750.00 € 2,950.00 € 3,000.00 € 3,350.00 € 3,450.00 € 3,450.00 € 3,750.00 € 3,750.00 € 3,750.00 € 3,550.00 € 3,550.00 € 3,250.00 € 3,100.00 € 2,850.00 € 2,700.00 € 2,450.00 € 1,900.00 € 1,700.00 €
Oceanis 41.1 8 1,500.00 € 1,600.00 € 1,700.00 € 1,800.00 € 1,850.00 € 1,900.00 € 2,400.00 € 2,700.00 € 2,800.00 € 3,050.00 € 3,100.00 € 3,450.00 € 3,500.00 € 3,500.00 € 3,850.00 € 3,850.00 € 3,800.00 € 3,650.00 € 3,650.00 € 3,350.00 € 3,200.00 € 2,950.00 € 2,750.00 € 2,500.00 € 1,950.00 € 1,800.00 €
Oceanis 45- 4 cab 10 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,200.00 € 2,700.00 € 2,800.00 € 3,100.00 € 3,300.00 € 3,400.00 € 3,700.00 € 4,000.00 € 4,100.00 € 4,300.00 € 4,500.00 € 4,500.00 € 4,500.00 € 4,400.00 € 4,350.00 € 4,100.00 € 3,700.00 € 3,600.00 € 3,300.00 € 2,900.00 € 2,400.00 € 2,000.00 €
Oceanis 45- 4 cab 10 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,100.00 € 2,300.00 € 2,800.00 € 2,900.00 € 3,200.00 € 3,400.00 € 3,500.00 € 3,800.00 € 4,100.00 € 4,200.00 € 4,400.00 € 4,600.00 € 4,600.00 € 4,600.00 € 4,500.00 € 4,450.00 € 4,200.00 € 3,800.00 € 3,700.00 € 3,400.00 € 3,000.00 € 2,500.00 € 2,100.00 €
Oceanis 46.1 12 2,000.00 € 2,400.00 € 2,700.00 € 2,800.00 € 3,000.00 € 3,400.00 € 3,700.00 € 4,000.00 € 4,300.00 € 4,500.00 € 4,900.00 € 4,900.00 € 5,000.00 € 5,200.00 € 5,500.00 € 5,500.00 € 5,600.00 € 5,600.00 € 5,500.00 € 5,200.00 € 5,000.00 € 4,700.00 € 4,400.00 € 3,900.00 € 3,000.00 € 2,700.00 €
Sun Odyssey 33i 6 1,000.00 € 950.00 € 950.00 € 1,000.00 € 1,100.00 € 1,200.00 € 1,500.00 € 1,550.00 € 1,700.00 € 1,900.00 € 1,950.00 € 2,150.00 € 2,300.00 € 2,300.00 € 2,350.00 € 2,350.00 € 2,350.00 € 2,350.00 € 2,250.00 € 2,250.00 € 1,950.00 € 1,750.00 € 1,650.00 € 1,350.00 € 1,250.00 € 1,000.00 €
Sun Odyssey 349 8 1,500.00 € 1,150.00 € 1,250.00 € 1,300.00 € 1,500.00 € 1,600.00 € 1,700.00 € 1,850.00 € 1,950.00 € 2,100.00 € 2,300.00 € 2,500.00 € 2,600.00 € 2,650.00 € 2,800.00 € 2,800.00 € 2,800.00 € 2,750.00 € 2,550.00 € 2,500.00 € 2,250.00 € 2,150.00 € 2,000.00 € 1,800.00 € 1,350.00 € 1,100.00 €
Sun Odyssey 349 8 1,500.00 € 1,100.00 € 1,200.00 € 1,250.00 € 1,450.00 € 1,550.00 € 1,650.00 € 1,800.00 € 1,900.00 € 2,100.00 € 2,250.00 € 2,450.00 € 2,550.00 € 2,600.00 € 2,750.00 € 2,750.00 € 2,750.00 € 2,700.00 € 2,500.00 € 2,450.00 € 2,200.00 € 2,100.00 € 1,950.00 € 1,750.00 € 1,300.00 € 1,100.00 €
Sun odyssey 379 performance 8 1,500.00 € 1,200.00 € 1,200.00 € 1,200.00 € 1,350.00 € 1,650.00 € 1,850.00 € 1,950.00 € 2,200.00 € 2,300.00 € 2,400.00 € 2,600.00 € 2,650.00 € 2,700.00 € 2,850.00 € 2,850.00 € 2,850.00 € 2,800.00 € 2,650.00 € 2,600.00 € 2,400.00 € 2,250.00 € 2,150.00 € 1,950.00 € 1,650.00 € 1,450.00 €
Sun Odyssey 410 8 1,500.00 € 1,600.00 € 1,700.00 € 1,800.00 € 1,850.00 € 1,900.00 € 2,400.00 € 2,700.00 € 2,800.00 € 3,050.00 € 3,100.00 € 3,450.00 € 3,500.00 € 3,500.00 € 3,850.00 € 3,850.00 € 3,800.00 € 3,650.00 € 3,650.00 € 3,350.00 € 3,200.00 € 2,950.00 € 2,750.00 € 2,500.00 € 1,950.00 € 1,800.00 €
Sun Odyssey 440 10 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,200.00 € 2,400.00 € 2,800.00 € 3,000.00 € 3,300.00 € 3,500.00 € 3,600.00 € 3,850.00 € 4,100.00 € 4,250.00 € 4,500.00 € 4,700.00 € 4,700.00 € 4,650.00 € 4,550.00 € 4,500.00 € 4,250.00 € 3,900.00 € 3,700.00 € 3,400.00 € 3,000.00 € 2,650.00 € 2,250.00 €
Sun Odyssey 479 10 2,000.00 € 2,100.00 € 2,200.00 € 2,400.00 € 2,500.00 € 3,050.00 € 3,350.00 € 3,800.00 € 3,950.00 € 4,000.00 € 4,150.00 € 4,500.00 € 4,750.00 € 4,950.00 € 5,050.00 € 5,050.00 € 5,050.00 € 5,050.00 € 5,050.00 € 4,750.00 € 4,450.00 € 4,300.00 € 4,000.00 € 3,700.00 € 3,000.00 € 2,600.00 €
Sun Odyssey 490 12 2,000.00 € 2,400.00 € 2,900.00 € 3,150.00 € 3,350.00 € 3,750.00 € 4,100.00 € 4,450.00 € 4,650.00 € 5,000.00 € 5,250.00 € 5,250.00 € 5,300.00 € 5,650.00 € 5,850.00 € 5,950.00 € 6,100.00 € 6,200.00 € 6,000.00 € 5,650.00 € 5,350.00 € 5,200.00 € 4,850.00 € 4,200.00 € 3,300.00 € 3,000.00 €
Sun Odyssey 509 12 2,000.00 € 2,200.00 € 2,300.00 € 2,400.00 € 2,500.00 € 2,700.00 € 3,100.00 € 3,500.00 € 3,700.00 € 4,000.00 € 4,300.00 € 4,400.00 € 4,600.00 € 4,800.00 € 4,900.00 € 4,900.00 € 4,900.00 € 4,900.00 € 4,700.00 € 4,600.00 € 4,550.00 € 4,350.00 € 4,050.00 € 3,650.00 € 2,900.00 € 2,400.00 €
Sun Odyssey 519 12 2,000.00 € 2,200.00 € 2,700.00 € 2,900.00 € 3,000.00 € 3,400.00 € 3,700.00 € 4,050.00 € 4,300.00 € 4,600.00 € 4,900.00 € 4,900.00 € 5,000.00 € 5,300.00 € 5,500.00 € 5,600.00 € 5,700.00 € 5,800.00 € 5,700.00 € 5,300.00 € 5,000.00 € 4,800.00 € 4,600.00 € 4,000.00 € 3,000.00 € 2,800.00 €

Catamaran

Model Berths Security deposit
1.1.-21.4.23
22.4.-28.4.23
29.4.-5.5.23
6.5.-12.5.23
13.5.-19.5.23
20.5.-26.5.23
27.5.-2.6.23
3.6.-9.6.23
10.6.-16.6.23
17.6.-23.6.23
24.6.-30.6.23
1.7.-7.7.23
8.7.-14.7.23
15.7.-21.7.23
22.7.-28.7.23
29.7.-4.8.23
5.8.-11.8.23
12.8.-18.8.23
19.8.-25.8.23
26.8.-1.9.23
2.9.-8.9.23
9.9.-15.9.23
16.9.-22.9.23
23.9.-29.9.23
30.9.23 >
Lagoon 450 12 2,500.00 € 3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 € 3,300.00 € 3,700.00 € 4,500.00 € 5,000.00 € 5,500.00 € 7,000.00 € 7,500.00 € 7,700.00 € 8,200.00 € 8,400.00 € 8,400.00 € 8,400.00 € 8,400.00 € 8,400.00 € 8,400.00 € 7,600.00 € 7,300.00 € 6,700.00 € 6,000.00 € 4,300.00 € 3,800.00 € 3,400.00 €

Motor boat

Model Berths Security deposit
1.1.-28.4.23
29.4.-5.5.23
6.5.-12.5.23
13.5.-19.5.23
20.5.-26.5.23
27.5.-2.6.23
3.6.-9.6.23
10.6.-16.6.23
17.6.-23.6.23
24.6.-30.6.23
1.7.-7.7.23
8.7.-14.7.23
15.7.-21.7.23
22.7.-28.7.23
29.7.-4.8.23
5.8.-11.8.23
12.8.-18.8.23
19.8.-25.8.23
26.8.-1.9.23
2.9.-8.9.23
9.9.-15.9.23
16.9.-22.9.23
23.9.-29.9.23
30.9.23 >
Merry Fisher 895 6 2,000.00 € 2,100.00 € 2,350.00 € 2,350.00 € 2,350.00 € 2,350.00 € 2,350.00 € 3,100.00 € 3,100.00 € 3,100.00 € 3,400.00 € 3,400.00 € 3,700.00 € 3,700.00 € 3,700.00 € 3,700.00 € 3,700.00 € 3,400.00 € 3,400.00 € 3,100.00 € 3,100.00 € 3,100.00 € 2,400.00 € 2,400.00 € 2,400.00 €

 

IN PRICE INCLUDED: VAT 13%, dinghy, GPS with plotter, bed linen, etc.

LOCATION: Marina "Dalmacija" Bibinje-Sukošan, 7 km south of Zadar

CHECK IN: Saturday FROM 17:00 h
CHECK-OUT: Saturday TILL 09:00 h. Arrival in the marina with the boat on Saturday 07:30 am latest

NOTICE: Contracted diver arrives at Friday 17:30 pm and Saturday 08:00 am. All out-of-schedule diving activities will be charged 50€.

Obligatory:

Transit log (bed linen, final cleaning, gas, dinghy):
2 cabins 180€
3 cabins 200€
4 cabins 230€
5 cabins 240€
Catamarans 250€
Merry Fisher 200€

Tourist tax
Adults: 1,34€/person/day
Children: 12 – 18 years 0,67€/person/day
Children: up to 12 years free

Deposit: by cash or credit card (DC, Visa, MC) or deposit insurance

License: Croatian or International sailing license for sea, VHF license

Optional extras:

Blister up to 40 feet: 150€ / week + 1.000€ deposit
Blister 40 feet and more: 200€ / week + 1.000€ deposit
Outboard engine 2,5HP/3,5HP: 100€ / week - PRIVATE OUTBOARDS ARE NOT ALLOWED!
Outboard engine 5HP: 150€ / week
Towels: 8€/person/2 towels
Safety net: 100€
Generator 2,4 kW: 80€ / week
Generator 4.5 kW for SOD 479 & Bav C 46 & SOD 440: Included
Watermaker only for SOD 479 Beluna: 350€ / week
Icemaker 2,2 l capacity - 12 kg of ice/day40€/week
WI FI 7GB: 20€ / week
Skipper on monohulls: 180€ / day + provisioning
Extra bed linen (if ordered): 8€ / person
Stand up paddle (SUP): 90€ / week reservation in advance
Pets are on request
Overnight (in low season only) if possible: 200 €
Regatta surcharge: 20% + double deposit paid in cash only (deposit insurance not possible)
Automatic life vests 15€/week/piece

Priority package

Possibility of check in from 13:00h // Offer is limited to max 5 boats per Saturday- price is: 2&3 cabins 100€; 4&5 cabins 150€

In case of impossibility of service, Kroki Nautika reserves the right to unilaterally refund the money paid in respect of agreed services "Priority Package", and in this case the customer is not entitled to claim any further pecuniary or non-pecuniary damage on the ground of impossibility of fulfillment agreed services.

The client who confirmed the booking and made the advance payments establishes a legal relation with Kroki Nautikaand confirms the compliance with this clause.

Deposit insurance

Price of deposit insurance for deposit amount 1000-1500€- 250€/week (cash, not refundable) + 300€ (cash or CC, refundable)
Price of deposit insurance for deposit amount 2000-2500€- 300€/week (cash, not refundable) + 300€ (cash or CC, refundable)

Deposit insurance doesn't include lost or damage of outboard, dinghy and SUP
Deposit insurance does not apply for motor boats

Discounts

Early booking discount 10% for bookings till 24.06.2023 confirmed until 31.12.2022.
Early booking discount 5% for bookings from 01.07.2023 confirmed until 31.12.2022.
Repeating client 5%
Boat show discont 5%
Multiweek discounts 5% for 2 weeks
Multiweek discounts 10% for 3 weeks
Max discount per booking 20%

PAYMENT CONDITIONS:

50% 7 days from reservation, rest 50% to be paid 4 weeks before charter

TRANSFER PRICES

Split airport- Marina Sukošan for 1-8 persons 200€/oneway

Zadar airport- Marina Sukošan for 1-4 persons 40€/oneway
Zadar airport- Marina Sukošan for 5-8 persons 45€/oneway

INFORMATION AND BOOKING:

tel: + 385 1 48 34 609, fax: + 385 1 48 34 610

Email: kroki@kroki.hr

Safe Stay in Croatia Partner login Easy Way
This site uses cookies to provide a better user experience. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. More about cookies can be found here.
I agree.